illustration (3)

ביטוח פנסיה

בקצרה:

חיסכון פנסיוני הוא אמצעי שדרכו יכול אדם לחסוך במהלך חייו כספים שישמשו למחייתו לאחר פרישתו מהעבודה, בחירת המוצר אליו יופקדו הכספים היא זכותו של כל עובד וחובתו של כל מעסיק (משנת 2008), לאחרונה (2018) חלה חובה להפרשה לחסכון פנסיוני גם על עצמאיים.
החיסכון מנוהל במסגרת ביטוח פנסיוני על ידי הגופים המוסדיים באמצעות מכשירים פיננסיים שונים, כמו קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל*.

ביטוח פנסיוני – הפרטים המלאים:

הביטוח הפנסיוני בקרן פנסיה ובביטוח מנהלים כולל מלבד החיסכון הפנסיוני גם רכיב ביטוחי למקרה של מוות או פגיעה שתמנע מהחוסך לעבוד, זה ניתן לבחירת המבוטח.
חיסכון פנסיוני הוא אמצעי שדרכו חוסך אדם במהלך חייו כספים באמצעות הפרשות סכומים חודשיים, והסכום שמצטבר ישמש בבוא העת לצורך תשלום קצבה חודשית לחוסך, בעת שיפרוש מעבודתו.
מהסכום שנצבר בחיסכון תשולם לחוסך (או לשאיריו אם הוא נפטר) קצבה חודשית לאחר פרישתו לגמלאות, והיא תהווה למעשה את ההכנסה החודשית של אותו אדם לשארית חייו (יחד עם קצבת הזקנה מהביטוח הלאומי).

את החיסכון הפנסיוני מנהלים עבור החוסכים הגופים המוסדיים (במסגרת הביטוח הפנסיוני), ובתמורה הם גובים מהחוסכים דמי ניהול, גם מההפקדות השוטפות וגם מהצבירה.
הגופים המוסדיים משקיעים את הכסף עבור החוסכים בשוק ההון ובדרכים נוספות כדי להשיג רווחים שיגדילו את החיסכון.
הגופים המוסדיים הם האחראים לשלם את קצבת הפנסיה שמגיעה לחוסכים או ליקיריהם במקרה של מוות. סכום קצבת הפנסיה שיקבל החוסך עם פרישתו מעבודה, נקבע ביום הפרישה עצמו, בהתאם לסכום שהצטבר בחיסכון שלו לאורך השנים ועל סמך חישובים אקטואריים נוספים.
בקרנות הפנסיה ובביטוח מנהלים קיים גם מרכיב נוסף – כיסוי ביטוחי. כיסוי זה תקף עד גיל פרישה מעבודה, וכולל פנסיית נכות(אובדן כושר עבודה) ממנו תשולם לחוסך קצבה חודשית אם הוא לא יוכל להמשיך לעבוד.
בקרנות הפנסיה כיום(בעבר גם בביטוח מנהלים) קיים גם ביטוח למקרה מוות (ביטוח שאירים), שממנו יקבלו שאיריו של החוסך סכום חד פעמי או קצבה חודשית במקרה שילך החוסך לעולמו בטרם עת.

חשוב לדעת:

גודלה של קרן הפנסיה מעיד על איתנותה הכלכלית ככל שקרן הפנסיה גדולה יותר הסיכון לכספי החוסך נמוך יותר!


*בקופת הגמל אין רכיב ביטוחי, ניתן להפריש אליה כספים לרכיב חיסכון פנסיוני ופיצויים בלבד. כספים המופקדים לביטוח הפנסיוני (כולל רכיב החיסכון) מוגנים מפני הטלת עיקול, כלומר לא ניתן לעקל אותם כל עוד הם נמצאים בחיסכון הפנסיוני ולא נמשכו ממנו.

לתיאום פגישה בגובה העיניים חייגו 08-631-7080 או השאירו פרטים

למה זה שווה לכם?

ליווי מקצועי ע"י סוכן ביטוח שדואג לאינטרס שלך ורואה אותך מול העיניים

שווה
זהב

מבצע
יענקלה

דמי ניהול אחידים

אצלנו דמי הניהול בקרן הפנסיה באחת הקרנות הגדולות במדינה והם 1.75% ו0.2% לכל דכפין, ללא תלות בשכרך ומדובר בהטבה משמעותית. אנחנו מנהלים ללקוחות שלנו את תביעות של אבדן כושר והמוות חס וחלילה ודואגים למשפחות הלקוחות. גם את הפדיונות בעת הצורך ומזרזים את קבלת הכספים.

לתיאום פגישה בגובה העיניים חייגו 08-631-7080 או השאירו פרטים

פופולרי

העובד הוא זה שבוחר את המוצר הפנסיוני ואת החברה בה מעוניין להיות מבוטח. ניתן לשנות מסלולי השקעה במהלך תקופת החסכון כמה שרוצים ואף לגוון בין הפיצויים ותגמולים.

ניתן ואף מומלץ לשנות מסלולי השקעה לכספי החיסכון הפנסיוני ואף ניתן לגוון בין מסלולי השקעה שונים גם לכספי התגמולים וגם לכספי הפיצויים.

ניתן למנות מוטבים בהעדר שאירים(אלמן/ה וילדים מתחת לגיל 21), בקרן פנסיה בלבד שאירים הם ברירת המחדל, בניגוד לקופת גמל או לביטוח מנהלים שם ניתן למנות מוטבים.

היי זה אני:

סו"ב מאי גולדשלגר

‏055-6880045

סו"ב יענקלה גולדשלגר

‏055-6880045

עינת דור

‏055-6880045