Group 17420

ביטוח עסקים

בקצרה:

פוליסות ביטוח לעסקים מעניקות פתרונות ביטוחיים לחברות ועצמאיים בתחומים עסקיים שונים. במסגרת ביטוחים אלו נכללים, בין היתר: ביטוחי רכוש לעסק, אובדן רווחים, אחריות כלפי צד שלישי, חבויות מעבידים, חבות מוצר, שבר מכני, ציוד אלקטרוני, נושאי משרה, כספים בהעברה, עבודות קבלניות ועוד.

למה צריך ביטוח עסק?

מטרת העל שלנו, היא לתפור עבור העסק שלכם את "החליפה" הייחודית עבורכם, תוך מתן מענה לצרכים של העסק שלכם.

ביטוח העסק מעניק לכם רשת בטחון מושלמת לעסק.

העסק שלכם הוא מקור הפרנסה שלכם, אי הקפדה על הכיסויים הנחוצים והייחודיים בביטוח העסק שלכם, תותיר אתכם בקרות נזק חס וחלילה, ללא יכולת שיקום וללא מקור פרנסה.

לתיאום פגישה בגובה העיניים חייגו 08-631-7080 או השאירו פרטים

למה זה שווה לכם?

אנו סוכנות ביטוח עצמאית ובלתי תלויה באף חברת ביטוח ואנו רואים לנגד עיננו את טובת המבוטח/לקוח ולאו דווקא את טובת חברת הביטוח.
אתנו העסק שלכם בטוח-אנו מומחים לביטוח עסק בכל התחומים.

יחס אישי צמוד לכל עסק, כולל ליווי משפטי בעת הצורך.

שווה
זהב

מבצע
יענקלה

מחירים ותנאים מצויינים

אנו עובדים עם מספר רב של חברות ביטוח ולכן מסוגלים להתאים ולמצוא עבורכם את הביטוח הטוב ביותר שמותאם בדיוק עבור העסק שלכם!

לתיאום פגישה בגובה העיניים חייגו 08-631-7080 או השאירו פרטים

פופולרי

ביטוח אבדן רווחים כשמו כן הוא, מטרתו ביטוח מקרה של אבדן רווח גולמי  של העסק המבוטח עקב אירוע מכוסה. 

הפוליסה מאפשרת על ידי הגדרה של ההוצאות ועל ידי בחירה בהרחבות כמו ” שכר עבודה על בסיס כפול” לקחת בחשבון את כל הנקודות שהוזכרו לעיל ועוד רבות אחרות, ולבנות כסוי שיתאים בדיוק לצרכים של המבוטח הספציפי. בהתאם, מחושב הרווח הגולמי של המבוטח, על ידי הפחתת ההוצאות הנחסכות בעת השבתה בהתאם לשיעור החיסכון, כפי שתיארנו לעיל, מהמחזור העסקי.

חשוב לזכור, כי ככל שנגדיר בצורה ומדויקת יותר את מרכיבי הרווח הגולמי המבוטח, כך יקל עלינו הטיפול בתביעה בעת הצורך.

ביטוח אבדן הכנסות ביטוח שנועד לכסות את אובדן ההכנסות שנגרם למבוטח בעקבות השבתת העסק עקב אירוע שמכוסה בפוליסה. מכיוון שנשוא הביטוח הוא המחזור עצמו, אין כל צורך להיכנס לתחשיבים המסובכים והמורכבים של ההוצאות השונות ושיעורי ההשפעה שלהם. הכיסוי הוא על בסיס אובדן ההכנסה היומית של המבוטח לתקופת שפוי מוגבלת של עד כ- 120 יום. בחלק מהנוסחים הכיסוי מוגבל למקרים של השבתה מוחלטת, אך יש גם שמכסים השבתה חלקית ו/או אבדן הכנסות חלקי.

תשובה: ביטוח חבות מוצר זוהי בעצם פוליסה אשר באה להגן על יבואנים, יצרנים, בעלי מסעדות קבלנים ועוד במצבים בהם הצרכן תבע אותם על מוצר פגום אשר גרם להם נזק או פגע בהם בצורה כלשהי.

לפי חוק האחריות למוצרים פגומים, ליצרנים יש אחריות על המוצרים אותם ייצרו, ייבאו או שיווקו. צרכן אשר הצליח להוכיח כי נגרם לו נזק ממוצר שסופק לו, אפילו אם בפועל לא הייתה התרשלות מצדו של היצרן(עלול לפגוע ביצרן באופן חמור מבחינה כספית באמצעות תביעת נזיקין). החבות לבטח הינה חבות שבחוק היוצרת חשיפה לסיכון בין היתר עקב החוק המטיל אחריות ללא הוכחת אשם.

תביעה מסוג זה עלולה לעלות ליצרן מיליוני שקלים ובמיוחד אם הנזק המדובר הוא גדול. על מנת למזער את הנזקים ולהיות מכוסים במצב זה, אנו ממליצים ליצרנים, יבואנים, משווקים, בעלי מסעדות (המבצעים משלוחים) וקבלנים לרכוש פוליסת ביטוח חבות מוצר.

הפוליסה הזו תגן עליהם במצבים בהם נגרם מוות, נזק גופני או נפשי ובמצבים של אבדן או נזק פיזי לרכוש ששייך לצד שלישי. כמו כן, במסגרת הפוליסה יכוסה היצרן בגין הוצאות משפטיות ותביעת פיצויים.

היי זה אני

סו"ב יענקל'ה גולדשלגר

שלמה גרינברגר